Podmínky služby

Před pokračováním si přečtěte tuto dohodu pečlivě

Vítejte v Thetopmark. Tyto podmínky použití popisují podmínky platné pro váš přístup a používání webových stránek v Thetopmark. Toto prohlášení je právně závazná dohoda mezi vámi jako uživatel (y) webu (označovaný jako "You", "člen", "zákazník" nebo "uživatel") a thetopmark.com (označované jako "my" "Naše", "," US "nebo" thetopmark "," Místo "), přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky před objednáním jakýchkoli produktů z našich stránek. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. Veškeré spory vyplývající z těchto Smluvních podmínek nebo ve vztahu k těmto podmínkám se předkládají výlučné pravomoci příslušného soudu pro soudní spory.

Uživatelská dohoda

Přístupem, procházením nebo používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami používání, všechny platné zákony a předpisy, přičemž souhlasíte s tím, že jste odpovědný za dodržení platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto termínů, jste zakázáni používat nebo přistupovat k této webové stránce. Materiály obsažené v této webové stránce jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami. Produkty a služby jsou zaměřeny především na dospělé. Pokud jste nezletilý, prosím, zaručte, abyste navštívili místo pod dohledem rodičů nebo zákonného zástupce.

Podmínka dohody

1.1 Jako podmínka přístupu k webu nebo službám souhlasíte s tím, že souhlasíte se všemi platnými zákony a předpisy při používání webu nebo služeb.

1.2 Souhlasíte s použitím webu nebo služby výhradně pro vlastní soukromé a interní účely. Souhlasíte s tím, že (a) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, znovu publikovat, prodávat, distribuovat nebo prodávat všechny služby nebo jakékoli informace, text, obrázky, grafiku, videoklipy, zvuk, adresáře, soubory, databáze nebo výpisy atd. k dispozici na stránkách nebo prostřednictvím webu ("obsah webu") a (b) nebudete kopírovat, reprodukovat, stahovat, kompilovat nebo jinak používat žádný obsah webu pro účely provozování podnikání, který soutěží s thetopmarkem nebo jinak komerčně využívajícím obsah webu. Systematické vyhledávání obsahu webu z webu vytvořit nebo kompilovat, přímo nebo nepřímo, sbírku, kompilaci, databázi nebo adresáři (ať už prostřednictvím robotů, pavouků, automatických zařízení nebo ručních procesů) bez písemného povolení z thetopmark je zakázáno. Využití jakéhokoliv obsahu nebo materiálů na místě pro jakýkoli účel, který není výslovně povolen v podmínkách, je zakázáno.

1.3 Musíte si přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti ThetOpmark, která upravuje ochranu a používání osobních údajů o uživatelích v držení thetopmark a našich poboček. Souhlasíte s použitím osobních údajů o vás v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

1.4 Thetopmark může umožnit uživatelům přístup k obsahu, produkty nebo službám, které nabízené třetími stranami prostřednictvím hypertextových odkazů (ve formě slova odkazu, bannerů, kanálů nebo jinak), API nebo jinak takových webových stránkách třetích stran. Upozorňujete si, abyste si přečetli podmínky a podmínky webových stránek a / nebo zásady ochrany osobních údajů před použitím webu. Berete na vědomí, že thetopmark nemá žádnou kontrolu nad takovými webovými stránkami třetích stran, nesleduje takové webové stránky a nebude odpovědný ani odpovědný nikomu za takové webové stránky, nebo jakýkoli obsah, produkty nebo služby, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

1.5 Souhlasíte, že nebudete podniknout žádnou akci podkopat integritu počítačových systémů nebo sítí thetopmark a / nebo jiného uživatele ani získat neoprávněný přístup k takovým počítačovým systémům nebo sítím.

1.6 Souhlasíte s tím, že nebudete podniknout žádnou akci, která může podkopat integritu systému zpětné vazby thetopmark, jako je ponechat pozitivní zpětnou vazbu pro sebe s využitím sekundárních členských jmen nebo třetím stran nebo ponecháním neopodstatněné negativní zpětné vazby pro jiného uživatele.

Povinnosti uživatele

2.1 Uživatel musí být registrován na webu, aby používali některé služby. S výjimkou schválení thetopmark může jeden uživatel zaregistrovat pouze jeden uživatelský účet na webu. Thetopmark může zrušit nebo ukončit účet uživatele, pokud má thetopmark důvody podezření, že uživatel má souběžně zaregistrován nebo řízený dva nebo více uživatelských účtů. Dále může thetopmark odmítnout žádost o registraci z jakéhokoli důvodu.

2.2 Po registraci na místě, thetopmark přidělí účet a vydá ID uživatele a heslo (druhý bude zvolen registrovaný uživatel během registrace) každému registrovanému uživateli. Účet může mít webový e-mailový účet s omezeným úložným prostorem pro odeslání nebo přijímání e-mailů. Po stávkování uživatele thetopmark souhlasíte s autorizací thetopmark pro ukládání a používání informací v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

2.3 Sada ID uživatele a hesla je jediný účet jedinečný. Každý uživatel musí být výhradně odpovědný za zachování důvěrnosti a zabezpečení ID uživatele a hesla a pro všechny činnosti, které se vyskytují pod vaším účtem. Žádný uživatel nemusí sdílet, přiřadit nebo povolit použití svého uživatelského účtu, ID nebo hesla jinou osobou mimo vlastní podnikatelský subjekt uživatele. Uživatel se zavazuje okamžitě informovat thetopmark, pokud se dozvíte o neoprávněném používání hesla nebo vašeho účtu nebo jakéhokoli jiného porušení zabezpečení vašeho účtu.

2.4 Uživatel souhlasí s tím, že všechny aktivity, které se vyskytují pod vaším účtem (včetně bez omezení, vyslání jakékoli informace o společnosti nebo produktu, kliknutím na přijetí jakýchkoli dalších dohod nebo pravidel, přihlašování nebo provedení jakékoli platby za všechny služby, odesílání e-mailů pomocí e-mailového účtu) být považován za povolený uživatelem.

2.5 Uživatel bere na vědomí, že sdílení vašeho účtu s jinými osobami, nebo umožnit více uživatelům používat svůj účet (kolektivně "více používání"), může způsobit nenapravitelnou škodu na thetopmark nebo jiných uživatelích webu. Uživatel odškodnit thetopmark, naši pobočky, ředitelé, zaměstnance, zástupce a zástupce proti jakékoli ztrátě nebo škody (včetně omezených na ztrátu zisku) utrpělo v důsledku více využívání vašeho účtu. Uživatel také souhlasí s tím, že v případě více použití vašeho účtu nebo nedodržení uživatele uchovávat zabezpečení vašeho účtu, nemůže thetopmark odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škody vyplývající z takového porušení a má právo pozastavit nebo ukončit účet uživatele bez odpovědnosti vůči uživateli.

2.6 Uživatel zaručuje, že informace, které jste poskytli při registraci účtu Thetopmark, jsou přesné, pravdivé, legální a platné a patří pouze vám. Uživatelé jsou výhradně zodpovědní za správnost údajů, které poskytují společnosti Thetopmark a Thetopmark se nepodařilo odpovědné a nenabíjejí žádnou náhradu žádných případů nesprávnými informacemi.

2.7 Uživatel musí mít možnost zrušit objednávku pouze tehdy, když před odesláním kontaktováním našeho podpůrného centra. A Thetopmark si vyhrazuje právo zrušit objednávku pro provozní strategii s předchozím upozorněním na uživatelský účet. Jakmile je však objednávka odeslána, objednávka nemůže být zrušena, změněna nebo vrácena. Po obdržení balíčku vstoupí v platnost naší politiky návratnosti.

2.8 User musí být respektován tak, aby měl možnost přihlásit se k odběru nebo zrušit předplatné newsletteru při registraci.

2.9 Uživatel chápe a souhlasí s tím, že thetopmark má právo dočasně nebo trvale ukončit všechny nebo součásti služeb kdykoli v souladu s vlastními obchodními potřebami (včetně, ale bez omezení na případy, jako je porušovat podmínky a podmínky thetopmark, nepřijatelné a nepřiměřené komentáře nebo chování na obrázek značky thetopmark).

2.10 Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti týkající se našeho servisu, prosím, napište nám přímo v kontaktujte nás. Máte také právo učinit stížnost na oficiální authotities. Ocenili bychom však šanci vypořádat se s vašimi obavami dříve, než přistupujete k třetím stranám, a proto nás kontaktujte v první instanci.

Přijetí Objednávkových podmínek

3.1 Upozorňujeme, že mohou existovat určité objednávky, které nemůžeme přijmout a musí zrušit. Thetopmark si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakýkoli příkaz z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou mít za následek zrušení objednávky, zahrnují omezení dostupné množství pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v informacích o výrobku nebo o cenách, nebo problémy zjištěné naším úvěrovým a podvodem proti podvodům. Před přijetím jakékoli objednávky můžeme také vyžadovat dodatečné ověření nebo informace. Budeme Vás kontaktovat, pokud je vše nebo jakákoli část objednávky zrušena, nebo pokud jsou nutné přijmout další informace pro přijetí objednávky.
Vzhledem k popularitě a / nebo dodávkových omezení některých našich výrobků může thetopmark omezit počet produktů dostupných pro nákup. Thetopmark si vyhrazuje právo změnit množství dostupné pro nákup kdykoliv, i po uložení objednávky.

3.2 Když provedete nákup, souhlasíte s tím, že riziko ztrátových převodů od společnosti Thetopmark od okamžiku, kdy jsme objednali objednávku dopravci.
Během přepravy třetích stran pokládáte všechny související závazky a rizika.

3.3 Pro objednávku, přepravu a doručení by měli uživatelé souhlasit s podmínkami uvedenými na přepravě a odměňování.

3.4 Pro záruku a návrat by se uživatelé měli souhlasit s podmínkami v návratové politice.

3.5 Jméno společnosti: UAB Juanhongas

Podmínky použití

4.1 Použití licence
Povolení je poskytováno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo software) z webových stránek společnosti Thetopmark pro osobní a nekomerční přechodné prohlížení. Toto je udělení licence, nikoli převod názvu a podle této licence, nemůžete měnit nebo kopírovat materiály, používat materiály pro jakýkoliv komerční účel nebo pro všechny veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční) pokus o dekompilaci nebo zpětného inženýra Jakýkoliv software obsažený na webových stránkách společnosti Thetopmark, odstranit všechny autorské právo nebo jiné proprietární zápisy z materiálů, nebo přeneste materiály na jinou osobu nebo "zrcadlo" materiály na jakémkoli jiném serveru. Tato licence automaticky ukončí, pokud porušujete některou z těchto omezení a může být kdykoliv ukončena Thetopmarkem. Po ukončení sledování těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit všechny stažené materiály ve vašem vlastnictví, zda v elektronickém nebo tištěném formátu.

4.2 Disclaimer.
Materiály na webových stránkách Thetopmark jsou poskytovány "AS IS". Thetopmark neuvádí žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto zříkují a neguje všechny ostatní záruky, včetně omezení, předpokládané záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, způsobilosti pro konkrétní účely nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Dále, Thetopmark nezaručuje ani neprovádí žádné prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti používání materiálů na internetových stránkách internetových stránek nebo jinak týkající se těchto materiálů nebo na jakémkoli jiném webových stránkách spojených s touto webovou stránkou.

4.3 Omezení
V žádném případě nesmí být thetopmark nebo jeho dodavatelé odpovědní za jakékoli škody (včetně, bez omezení náhradu škody za ztrátu údajů nebo zisku, nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo neschopnosti používat materiály na thetopmark, i když Oprávněný zástupce společnosti Thetopmark nebo thetopmark byl informován orálně nebo písemně o možnosti takové škody. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce neumožňují omezení vyplývajících z předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

4.4 Revize a errata
Materiály uvedené na webových stránkách Thetopmark by mohly zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. A Thetopmark nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Také thetopmark může provádět změny materiálů obsažených na svých webových stránkách kdykoliv bez předchozího upozornění. Společnost Thetopmark navíc nedělá žádný závazek aktualizovat materiály.

4.5 Odkazy
Webová stránka Thetopmark nezkoumala všechny webové stránky spojené s jeho internetovými webovými stránkami a neodpovídá za obsah žádných takových odkazovaných webových stránek. Zahrnutí jakýchkoli takových odkazů neznamená potvrzení o thetopmark webové stránky. Využití všech těchto odkazovaných webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

4.6 Webové stránky Podmínky používání úprav
Webová stránka Thetopmark může tyto podmínky používat pro své webové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Pomocí této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v aktuální verzi těchto podmínek těchto podmínek.